Home » Christiaan Huygens. Jövő a múltban by Vincent Icke
Christiaan Huygens. Jövő a múltban Vincent Icke

Christiaan Huygens. Jövő a múltban

Vincent Icke

Published 2007
ISBN : 9789639664340
Paperback
60 pages
Enter the sum

 About the Book 

Natuurkunde is mijn passie, en in de natuurkunde is Christiaan Huygens mijn held, aldus Vincent Icke. Newton was een groter wiskundige, maar greep naar mathematische axiomas in plaats van naar fysische principes. Einstein was een groter fysicus,MoreNatuurkunde is mijn passie, en in de natuurkunde is Christiaan Huygens mijn held, aldus Vincent Icke. Newton was een groter wiskundige, maar greep naar mathematische axiomas in plaats van naar fysische principes. Einstein was een groter fysicus, maar hij hoefde niet meer te ontdekken dat wiskunde in het gareel van de Natuur moet worden gebracht, in plaats van omgekeerd. Galilei, overigens ook een authentieke held, komt er nog het dichtst bij, maar hij besteedde te veel tijd aan het onderschoffelen van zijn tegenstanders met kwaadsappige schotschriften.Huygens deed zowat alles en publiceerde bijna niets. Te zijner eer en nagedachtenis vertel ik over zijn waarnemingen: het maken van instrumenten en het slijpen van telescooplenzen, de nachten turend naar nevels en planeten. Over zijn verbintenissen met de kunst, of althans de kunst toegepast in dienst van de verklaring. Over Huygens als grondlegger van de klassieke mechanica, de eerste echte relativiteitstheorie ter wereld, en zodoende een groot bouwmeester van de moderne natuurkunde. Tenslotte over de fysica van vandaag, Huygens erfenis.Dit is de neerslag, bewerkt en aanzienlijk uitgebreid, van de eerste Dijksterhuis Lezing, een initiatief van de stichting Academisch Erfgoed ter instandhouding van universitaire collecties en natuurschatten.