Home » Nemaš gajtan, Erazmo by Vojislav Todorović
Nemaš gajtan, Erazmo Vojislav Todorović

Nemaš gajtan, Erazmo

Vojislav Todorović

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

Negde s one strane jednog biografskog segmenta Nikole - Erazma, dizajnera i loosera, potvrđuje se naracija Vojislava Todorovića i slika Beograda i beogradskih ulica i beogradskih vetrova, zaista jedinstvena u poplavi urbane proze. Holivud,MoreNegde s one strane jednog biografskog segmenta Nikole - Erazma, dizajnera i loosera, potvrđuje se naracija Vojislava Todorovića i slika Beograda i beogradskih ulica i beogradskih vetrova, zaista jedinstvena u poplavi urbane proze. Holivud, rokenrol, pročitana lektira, avangardni slikari, mansarda - nisu samo u funkciji dekora, niti su samo poetički trik, već ove civilizacijske i kulturne reference određuju samu mogućnost postojanja. Jeftini proroci, polusvet, pomodnost, kao i pojavljivanje i kasnije nagomilavanje vremenskih odrednica u drugoj polovini ove knjige, opomenuće nas da je identitet govora o sebi zapravo govor o istoriji, koja nas opseda i koju mi opsedamo. Kao da ovaj roman lagano prelazi u hroniku, ali ne hroniku odrastanja junaka, jer taj proces je okončan, koliko u hroniku istorijskih zbivanja. Ono ja koje je tragalo za sobom od samog početka pretvorilo se u istorijsko traganje svakoga od nas za našom istorijskom istinom, koja najčešće ima lice Čarli Čaplina. (Dragan Bošković, recenzija)